Τα πονταρίσματα του Betman

Μήνας & Έτος
Κέρδος/Ζημία
Yield
Καταγραφή
Ιούνιος 2013
-105,69 €
-11,60%
Ιούλιος 2013
+199,17 €
23,94%
Αύγουστος 2013
+861,92 €
46,08%
Σεπτέμβριος 2013
+865,55 €
12,10%
Οκτώβριος 2013
+827,52 €
11,17%
Νοέμβριος 2013
+203,25 €
2,40%
Δεκέμβριος 2013
-341,36 €
-4,72%
Ιανουάριος 2014
+172,63 €
4,73%
Φεβρουάριος 2014
+1.346,50 €
22,07%
Μάρτιος 2014
+290,02 €
1,84%
Απρίλιος 2014
-1.408,05 €
-12,44%
Μάιος 2014
-242,74 €
-3,51%
Ιούνιος 2014
+123,19 €
4,80%
Ιούλιος 2014
-505,92 €
-22,00%
Αύγουστος 2014
+1.854,13 €
31,20%
Σεπτέμβριος 2014
+447,23 €
4,57%
Οκτώβριος 2014
+1.228,43 €
14,69%
Νοέμβριος 2014
-235,35 €
-1,91%
Δεκέμβριος 2014
+5,64 €
0,06%
Ιανουάριος 2015
+1.125,29 €
15,86%
Φεβρουάριος 2015
+1.137,32 €
7,82%
Μάρτιος 2015
+934,43 €
7,84%
Απρίλιος 2015
+5.711,37 €
23,28%
Μάιος 2015
-3.918,25 €
-26,23%
Ιούνιος 2015
+38,05 €
0,72%
Ιούλιος 2015
-1.042,18 €
-15,94%
Αύγουστος 2015
-1.532,72 €
-12,40%
Σεπτέμβριος 2015
+442,94 €
3,08%
Οκτώβριος 2015
-536,73 €
-4,17%
Νοέμβριος 2015
+1.307,59 €
     14,60%
Δεκέμβριος 2015
+1.437,91 €
21,70%
Ιανουάριος 2016
+1.403,96 €
24,12%
Φεβρουάριος 2016
+1.821,25 €
18,10%
Μάρτιος 2016
+3.093,16 €
20,71%
Απρίλιος 2016
-3.069,62 €
-10,75%
Μάιος 2016
-841,80 €
-5,34%
Ιούνιος 2016
+2.314,26 €
56,73%
Ιούλιος 2016
+2.264,23 €
47,04%
Αύγουστος 2016
+380,35 €
5,33%
Σεπτέμβριος 2016
+1.714,44 €
11,56%
Οκτώβριος 2016
+2.237,55 €
11,81%
Νοέμβριος 2016
+49,48 €
0,24%
Δεκέμβριος 2016
+7.808,91 €
108,22%
Ιανουάριος 2017
+5.184,80 € 38,35% Δείτε την εικόνα
Φεβρουάριος 2017
-1.279,45 € -10,03% Δείτε την εικόνα
Μάρτιος 2017
-5.846,20 € -45,57% Δείτε την εικόνα
Απρίλιος 2017
*-5.975,57 € -32,05% Δείτε την εικόνα
* Μέχρι τώρα - Μη ολοκληρωμένος μήνας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φιλικό site