Τα πονταρίσματα του Mr Cash


Μήνας & Έτος
Κέρδος/Ζημία
Yield
Καταγραφή
Ιούνιος 2013
+21,20 €
1,11%
Ιούλιος 2013
-121,48 €
-5,05%
Αύγουστος 2013
+569,54 €
8,93%
Σεπτέμβριος 2013
+696,77 €
8,48%
Οκτώβριος 2013
+1.046,57 €
10,80%
Νοέμβριος 2013
-226,90 €
-2,51%
Δεκέμβριος 2013
-156,70 €
-1,66%
Ιανουάριος 2014
+234,30 €
3,83%
Φεβρουάριος 2014
+1.236,48 €
10,24%
Μάρτιος 2014
+465,43 €
1,75%
Απρίλιος 2014
-1.817,56 €
-10,88%
Μάιος 2014
+170,25 €
2,61%
Ιούνιος 2014
-152,71 €
-9,72%
Ιούλιος 2014
+309,47 €
8,34%
Αύγουστος 2014
+330,60 €
3,13%
Σεπτέμβριος 2014
+56,57 €
0,63%
Οκτώβριος 2014
-319,33 €
-4,29%
Νοέμβριος 2014
+964,74 €
7,80%
Δεκέμβριος 2014
-1.539,01 €
-19,92%
Ιανουάριος 2015
+298,01 €
3,68%
Φεβρουάριος 2015
-596,91 €
-8,11%
Μάρτιος 2015
-309,12 €
-7,74%
Απρίλιος 2015
-256,51 €
-24,65%
Μάιος 2015
+196,63 €
4,76%
Ιούνιος 2015
+521,27 €
19,66%
Ιούλιος 2015
+166,83 €
3,23%
Αύγουστος 2015
+896,87 €
12,82%
Σεπτέμβριος 2015
+1.234,69 €
10,27%
Οκτώβριος 2015
-883,84 €
-8,32%
Νοέμβριος 2015
-56,77 €
-1,09%
Δεκέμβριος 2015
-680,08 €
-55,56%
Ιανουάριος 2016
+77,32 €
 7,77%
Φεβρουάριος 2016
+529,92 €
 35,55%
Μάρτιος 2016
+130,66 €
9,84%
Απρίλιος 2016
+159,12 €
4,08%
Μάιος 2016
+407,82 €
16,98%
Ιούνιος 2016
+138,59 €
40,09%
Ιούλιος 2016
+320,01 €
32,62%
Αύγουστος 2016
+418,37 €
46,00%
Σεπτέμβριος 2016
+698,99 €
35,80%
Οκτώβριος 2016
 +6,09 €
0,20%
Νοέμβριος 2016
      +170,11 €
      8,09%
Δεκέμβριος 2016
       +53,82 €
      2,30%

Ιανουάριος 2017
+876,52 €63,03%Δείτε την εικόνα
Φεβρουάριος 2017
+653,22 €19,33%Δείτε την εικόνα
Μάρτιος 2017
+981,86 €29,55%Δείτε την εικόνα
Απρίλιος 2017
*-1.898,10 €-36,78%Δείτε την εικόνα
* Μέχρι τώρα - Μη ολοκληρωμένος μήνας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φιλικό site